Dla Mediów


Regina Skoczek

Jest doktorantką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stypendystka i wykładowca tej że akademii , studia magisterskie na kierunku towaroznawstwo

w zakresie zarządzania jakością wyrobów z wynikiem bardzo dobrym na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek: zarządzanie jakością. To otworzyło mi drzwi do spełnienia się zawodowo najpierw, jako referent ds. studentów, potem jako wykładowca. Jednoczesne studiowanie, praca zawodowa oraz wiedza praktyczna sprawiła, że chcę przekazać swoją pasję Państwu poprzez uczestnictwo w szkoleniu z zakresu PR.

Moje zdolności pedagogiczne rozwinęłam pracując na stanowisku: nauczyciela
i opiekuna grupy w szkole prowadząc zajęcia dydaktyczne w zakresie podstaw, systemów i planowania logistycznego. Nauczanie jest moją pasją jednak, chcąc rozwijać się dalej jako pedagog niezbędne jest stałe podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie, który gwarantują jedynie studia doktoranckie – które obecnie realizuję.

Jestem osobą ambitną, twardo stąpającą po ziemi, sumienną i kreatywną. Wymienione cechy sprawiają, że jestem osobą nietuzinkową i wiem czego oczekuję od życia. Wierzę,
że moje całkowite zaangażowanie w osiągnięcie celu jakim jest zastosowanie umiejętności pedagogicznych w przeszkoleniu Państwa z zakresu Public Relatoins doprowadzi do lepszego zrozumienia własnego Ja jak również Ja w instytucji.

Współczesny świat w swoim codziennym funkcjonowaniu opiera się na wyznaczaniu
i osiąganiu celów. Skłania nas do ciągłego rozwoju a także umożliwia nam swobodny przekaz idei i myśli. Nadrzędną wartością powinien być rozwój osobisty, jednak
nie postrzegany przez pryzmat jednostki dla zaspokojenia tylko własnych ambicji, ale taki, który przyczynił by się do rozwoju społeczeństwa jako całości – to moja maksyma, którą zachęcam również Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

Kontakt:
email: regina.skoczek@spread-wings.com

FUNDACJA SPREAD YOUR WINGS

32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 48E
REGON: 366789432 NIP: 5492446677 KRS 0000667066
TEL +48 33 482 4331
GSM +48 511 354 482
Email: kontakt@spread-wings.com

WESPRZYJ NAS

ING Bank Śląski S.A.
konto numer IBAN: PL 72 1050 1100 1000 0090 8015 9099
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
ING Bank Śląski S.A.
konto numer IBAN: PL 67 1050 1100 1000 0090 8015 6764
ING Bank Śląski S.A.
Numer SWIFT/BIC : INGBPLW