FUNDACJI ZOSTAŃ AMBASADORA

Twoja firma, instytucja może systematycznie wspierać nasze działania. Podjęcie współpracy z nami daje wymierne korzyści dla naszych partnerów a nam pozwala na długofalową pomoc. Nasza współpraca może odbywać się na wielu płaszczyznach określonych i dostosowanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Taka wzajemna współpraca pozwala Twojej firmie, instytucji na precyzyjne zaplanowanie w dłuższym okresie czasu budżetu, buduje wizerunek firmy, instytucji daje możliwość dotarcia ze swoją ofertą do szerszych kręgów odbiorców. Możemy wspólnie realizować zaproponowany przez Twoją firmę projekt. Wybierz zaproponowaną przez nas formę współpracy dogodną dla Ciebie!

Obejmij patronatem, zostań ambasadorem fundacji, członkiem komitetu honorowego wspierając realizowane przez nas projekty, Państwa wkład podniesie prestiż i rangę realizowanych przez nas projektów. Pozwoli na dotarcie do szerszego grona beneficjentów i osób zaangażowanych w realizację naszych przedsięwzięć.

Ofertę patronatu kierujemy do władz szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego celebrytów ludzi świata kultury, sportu, polityków firm i instytucji

Będziemy wdzięczni za wasze zaangażowanie!

Formularz zgłoszeniowy

Pozostaw dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

* Wszystkie pola musza zostać wypełnione