Payroll - zaangażuj pracowników Twojej firmy

Twoja firma, instytucja może systematycznie wspierać nasze działania. Podjęcie współpracy z nami daje wymierne korzyści dla naszych partnerów a nam pozwala na długofalową pomoc.

Nasza współpraca może odbywać się na wielu płaszczyznach określonych i dostosowanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Taka wzajemna współpraca pozwala Twojej firmie, instytucji na precyzyjne zaplanowanie w dłuższym okresie czasu budżetu, buduje wizerunek firmy, instytucji daje możliwość dotarcia ze swoją ofertą do szerszych kręgów odbiorców. Możemy wspólnie realizować zaproponowany przez Twoją firmę projekt. Wybierz zaproponowaną przez nas formę współpracy dogodną dla Ciebie!

Twoi pracownicy też mogą pomagać.

Daj Swoim pracownikom możność pomocy charytatywnej.

Payroll to sposób na zaangażowanie Twojej firmy, instytucji w wsparcie naszej fundacji . Wzbudź empatię swoich pracowników to dobry sposób na budowanie pozytywnych relacji wśród pracowników – oszczędzaj środki swojej firmy, instytucji nie wydając ich na szkolenia z zakresu relacji społecznych. Spróbuj to się opłaca Tobie i twoim pracownikom, którzy chcą pomagać innym. Mogą to uczynić w prosty sposób dzięki Tobie pracodawco!

Program składki pracowniczej, inaczej zwany payrollem, to dobrowolne finansowe wsparcie wybranego przez pracownika celu społecznego. Payroll polega na comiesięcznym przekazywaniu zadeklarowanej kwoty w formie odpisu od wynagrodzenia. Pracownik może w każdej chwili zmienić wysokość wsparcia, a także zrezygnować z udziału w programie.

Już teraz serdecznie dziękujemy!

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby wesprzeć nas dogodną formą dla Ciebie.

* Wszystkie pola musza zostać wypełnione