PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Twoja firma, instytucja może systematycznie wspierać nasze działania. Podjęcie współpracy z nami daje wymierne korzyści dla naszych partnerów a nam pozwala na długofalową pomoc.

Nasza współpraca może odbywać się na wielu płaszczyznach określonych i dostosowanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Taka wzajemna współpraca pozwala Twojej firmie, instytucji na precyzyjne zaplanowanie w dłuższym okresie czasu budżetu, buduje wizerunek firmy, instytucji daje możliwość dotarcia ze swoją ofertą do szerszych kręgów odbiorców. Możemy wspólnie realizować zaproponowany przez Twoją firmę projekt. Wybierz zaproponowaną przez nas formę współpracy dogodną dla Ciebie!

Przyłącz się do Naszej społeczności.

Każda nawet najdrobniejsza wpłata daje siłę milionów. 

Dokonując wpłaty wspierasz nie tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ofiary przemocy, chorych, osoby starsze ale również szczególnie uzdolnioną młodzież. Tworzysz miejsca pracy dając innym szansę rozwoju. Może to właśnie ci którym pomagasz tym jednym kliknięciem, pomogą Tobie w przyszłości. Ten niewielki gest znaczy tak wiele.