PRZEKAŻ PRZEDMIOT NA AUKCJĘ

Twoja firma, instytucja może systematycznie wspierać nasze działania. Podjęcie współpracy z nami daje wymierne korzyści dla naszych partnerów a nam pozwala na długofalową pomoc.

Nasza współpraca może odbywać się na wielu płaszczyznach określonych i dostosowanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Taka wzajemna współpraca pozwala Twojej firmie, instytucji na precyzyjne zaplanowanie w dłuższym okresie czasu budżetu, buduje wizerunek firmy, instytucji daje możliwość dotarcia ze swoją ofertą do szerszych kręgów odbiorców. Możemy wspólnie realizować zaproponowany przez Twoją firmę projekt. Wybierz zaproponowaną przez nas formę współpracy dogodną dla Ciebie!

Możesz przez cały rok przekazać swój wyrób, rękodzieło, przedmiot do naszej fundacji. Rok rocznie w okolicach grudnia organizujemy aukcję z której dochód przeznaczamy na beneficjentów fundacji.

Serdecznie dziękujemy!

Formularz zgłoszeniowy

Pozostaw dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

* Wszystkie pola musza zostać wypełnione