PUSZKA KWESTORSKA

Twoja firma, instytucja może systematycznie wspierać nasze działania. Podjęcie współpracy z nami daje wymierne korzyści dla naszych partnerów a nam pozwala na długofalową pomoc. Nasza współpraca może odbywać się na wielu płaszczyznach określonych i dostosowanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Taka wzajemna współpraca pozwala Twojej firmie, instytucji na precyzyjne zaplanowanie w dłuższym okresie czasu budżetu, buduje wizerunek firmy, instytucji daje możliwość dotarcia ze swoją ofertą do szerszych kręgów odbiorców. Możemy wspólnie realizować zaproponowany przez Twoją firmę projekt. Wybierz zaproponowaną przez nas formę współpracy dogodną dla Ciebie!

Możesz umieścić puszkę kwestorską w swojej firmie, instytucji, do której każdy odwiedzający Twoją firmę instytucję może przekazać datek na rzecz fundacji

Puszka Kwestorska przekazana wyłącznie przez naszą fundację z pisemnym certyfikatem dla firmy prowadzącej zbiórkę na naszą rzecz. Lista firm prowadzących ten rodzaj zbiórki będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Formularz zgłoszeniowy

Pozostaw dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

* Wszystkie pola musza zostać wypełnione