WSPIERAJ NAS REGULARNIE

Twoja firma, instytucja może systematycznie wspierać nasze działania. Podjęcie współpracy z nami daje wymierne korzyści dla naszych partnerów a nam pozwala na długofalową pomoc.

Nasza współpraca może odbywać się na wielu płaszczyznach określonych i dostosowanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Taka wzajemna współpraca pozwala Twojej firmie, instytucji na precyzyjne zaplanowanie w dłuższym okresie czasu budżetu, buduje wizerunek firmy, instytucji daje możliwość dotarcia ze swoją ofertą do szerszych kręgów odbiorców. Możemy wspólnie realizować zaproponowany przez Twoją firmę projekt. Wybierz zaproponowaną przez nas formę współpracy dogodną dla Ciebie!

Wpłacając co miesiąc niewielką kwotę

Pomagasz nam nieść długofalową pomoc.

Możesz tej formie wsparcia adresować swoją pomoc do konkretnej osoby, grupy osób, wspierać prowadzone przez nas ośrodki szkoleniowe, terapeutyczne, rehabilitacyjne, tworzysz miejsca pracy. Będziesz otrzymywał kwartalne informacje jakie działania prowadzi dzięki twojemu wsparciu fundacja.