zostań partnerem naszych projektów

Twoja firma, instytucja może systematycznie wspierać nasze działania. Podjęcie współpracy z nami daje wymierne korzyści dla naszych partnerów a nam pozwala na długofalową pomoc.

Nasza współpraca może odbywać się na wielu płaszczyznach określonych i dostosowanych indywidualnie dla każdego z partnerów. Taka wzajemna współpraca pozwala Twojej firmie, instytucji na precyzyjne zaplanowanie w dłuższym okresie czasu budżetu, buduje wizerunek firmy, instytucji daje możliwość dotarcia ze swoją ofertą do szerszych kręgów odbiorców. Możemy wspólnie realizować zaproponowany przez Twoją firmę projekt. Wybierz zaproponowaną przez nas formę współpracy dogodną dla Ciebie!

whiteboard-849812_1920

Nasza fundacja realizuje wiele projektów

Z zakresu pomocy osobą zagrożonym wykluczeniem, szkoleń, wsparcia, wdrażania innowacyjnych technologi, wsparcia osób szczególnie uzdolnionych, pokrzywdzonych przez los.

Zapoznaj się z realizowanymi projektami w zakładce realizowane projekty, zostań partnerem wybranego przez Twoją firmę, instytucję projektu. Każda współpraca jest dla nas ważna i wyjątkowa dlatego dla każdego z realizowanych projektów przewidzieliśmy możliwość modyfikacji dostosowując projekt do oczekiwań Twojej firmy, instytucji.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby wesprzeć nas dogodną formą dla Ciebie.

* Wszystkie pola musza zostać wypełnione