Szkolenie z komunikacji

Komunikacja oparta na zdrowym budowaniu relacji jako metoda rozumienia i doświadczania drugiego człowieka.

 

Szkolenie:

Prowadzący szkolenie dr Anna Matyja socjolog-socjoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i
młodzieży. Prowadzi gabinet terapeutyczny gdzie pracuje z rodzinami nad kryzysami w
relacjach głównie między dziećmi a dorosłymi. Na co dzień koordynator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, gdzie pracuje z
rodzinami zastępczymi wspierając rozwój dzieci i młodzieży. Wieloletni wykładowca
akademicki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Oświęcimiu Przedmiotem wykładów, ćwiczeń, seminariów i
warsztatów praktycznych są socjologia zdrowia i choroby, socjologia dewiacji i patologii
społecznych jak również komunikacja interpersonalna i socjoterapia. Autorka publikacji w
czasopismach naukowych polsko i anglojęzycznych.

Cel i założenia szkolenia:

Szkolenie w swoim założeniu ma modelować preferencje
wychowawcze i psycho-pedagogiczne uczestników. Kompetencje wychowawcze
rozumiane szczegółowo to te wszystkie nasze atrybuty, które umożliwiają konstruktywne
branie na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Umiejętności i kompetencje
niezbędne wszystkim, którzy towarzyszą w dorastaniu dzieci i młodzieży. Wiele wątków
przekazywanych w trakcie szkolenia teoretycznie wywodzi się z psychologii
humanistycznej, metody socjoterapii, teorii komunikacji i regulacji emocji w psychoterapii.
Praktyczne zestawienie tematyczne opiera się na wieloletnich doświadczeniach z pracy z
rodzinami, grupami wsparcia i nauczycielami.

Efekty szkolenia
Bezpośrednia korzyść jaką uczestnicy mogą czerpać z tego szkolenia to poszerzenie
horyzontów w zakresie otwartości na drugiego człowieka. Pokazanie przyczyn lęków, które
ograniczają łatwość w kontaktach interpersonalnych i minimalizowanie stereotypizacji w
podejściu do zadań nastawionych na rozwój.

Cel i założenia szkolenia Szkolenie w swoim założeniu ma modelować preferencje wychowawcze i psycho-pedagogiczne uczestników. Kompetencje wychowawcze rozumiane szczegółowo to te wszystkie nasze atrybuty, które umożliwiają konstruktywne branie na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Umiejętności i kompetencje niezbędne wszystkim, którzy towarzyszą w dorastaniu dzieci i młodzieży. Wiele wątków przekazywanych w trakcie szkolenia teoretycznie wywodzi się z psychologii humanistycznej, metody socjoterapii, teorii komunikacji i regulacji emocji w psychoterapii. Praktyczne zestawienie tematyczne opiera się na wieloletnich doświadczeniach z pracy z rodzinami, grupami wsparcia i nauczycielami.

Poziom szkolenia

Wersja podstawowa jest kierowana do rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, którzy mają trudności w komunikowaniu się ze swoimi dziećmi.

Wersja zaawansowana jest skierowana do osób, które pracują jako wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pracowników rodzinnej pieczy zastępczej, nauczycieli, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji w perspektywie kolejnej metody pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ramowy program szkolenia

 1. Program szkolenia

  Wersja podstawowa

  1. Stereotypowe wyobrażenie rodziny a realne wyobrażenie rodziny, czyli o tym jak system buduje i niszczy swoich uczestników.

  2. Osobiste obciążenia emocjonalne a komunikacja z drugim człowiekiem.

  3. Ciało, rozum, kontakt czyli o wzajemnym budowaniu relacji.

  4. Świadomość tego, co można zmodyfikować w kontakcie celem łagodzenia kryzysów.

  Wersja zaawansowana

  1. Instynkt i adaptacja, co nas zakotwicza w życiu społecznym.

  1. Osobiste obciążenia emocjonalne a komunikacja z drugim człowiekiem.

  2. Regulowanie emocji w sytuacjach stresu.

  3. Techniki budowania sytuacji korekcyjnych do sytuacji trudnych.

  Efety szkolenia

  Bezpośrednia korzyść jaką uczestnicy mogą czerpać z tego szkolenia to poszerzenie horyzontów w zakresie otwartości na drugiego człowieka. Pokazanie przyczyn lęków, które ograniczają łatwość w kontaktach interpersonalnych i minimalizowanie stereotypizacji w podejściu do zadań nastawionych na rozwój.

1. Możliwość wpłaty 50% ceny – pozostała część do wpłaty na miejscu.
2. Wystawiamy faktury VAT.
3. Przy zakupie powyżej 3 biletów możliwość negocjacji cen.
4. Przy zakupie 10 biletów, dwa gratis.
5. Instytucje posiadają możliwość negocjacji cen i terminów płatności.
6. W przypadku korzystania z naszych ofert otrzymujesz wsparcie techniczne, opiekę prawną i stały kontakt doradczy w tematyce szkolenia. Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów.
7. Kupując dowolne szkolenie, kolejne otrzymujesz za 50%.

Wszelkie pytania prosimy kierować na:
maila: kontakt@spread-wings.com
t
el: 511-354-482

Cena szkolenia: 49 zł

Cena biletu zawiera wstęp na szkolenie oraz bufet kawowy.

Na życzenie uczestnika organizujemy obiad i nocleg.

Zostań beneficjentem fundacji a otrzymasz 50% rabatu na szkolenie. Pobierz formularz, wypełnij go i wyślij na nasz adres: kontakt@spread-wings.com

Płacąc za szkolenia wspierasz osoby niepełnosprawne

Zapisz się na szkolenie:

FUNDACJA SPREAD YOUR WINGS

32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 48E
REGON: 366789432 NIP: 5492446677 KRS 0000667066
TEL +48 33 482 4331
GSM +48 511 354 482
Email: kontakt@spread-wings.com

WESPRZYJ NAS

ING Bank Śląski S.A.
konto numer IBAN: PL 72 1050 1100 1000 0090 8015 9099
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
ING Bank Śląski S.A.
konto numer IBAN: PL 67 1050 1100 1000 0090 8015 6764
ING Bank Śląski S.A.
Numer SWIFT/BIC : INGBPLW