Współpracuj z Nami

Zmieniaj świat wokół siebie

To co jest sercem, krwio obiegiem projektu o nazwie Fundacja Spread Yuar Wings są
ludzie. To wy pośrednio, lub bezpośrednio, świadomie czy też nie jesteście genezą i
motorem napędowym Naszych działań.
Jesteście przedstawicielem Stowarzyszenia,fundacji,firmy bądź Instytucji Samorządowej i
masz ciekawy pomysł na wspólne działania czy te¿ potrzebujesz doradztwa w kwestiach
organizacyjnych, napisz do Nas.
Wspólnie mo¿emy zmieniæ oewiat na lepsze jutro. Pomagaj¹c innym, pomagasz sobie
przez innych, rozwiñ swoj¹ dzia³alnooeæ!
Mo¿esz te¿ skorzystaæ z realizowanego przez fundacjê programu „Pomocna d³oñ”
Realizujmy wspólnie Nasze marzenia!
Zapraszamy do wspó³pracy!

Opisz swoje marzenia My pomożemy je zrealizować dla Ciebie!

Imię nazwisko
tel, mail
planowane działania
opis realizowanego projektu
Jakich partnerów szukasz
Kto może być/jest beneficjentem

Formularz zgłoszeniowy

Pozostaw dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

* Wszystkie pola musza zostać wypełnione